Podmienky súťaže

Štatút súťaže

„Súťaž o večeru so steakami pre dve osoby“

1. Organizátor súťaže

ďalej len „Organizátor“:

Obchodné meno: Nízkoenergetické stavby, s.r.o.

Sídlo: Veselá 4, 08001, Prešov

IČO: 36492817

DIČ: 2021801507

Zapísaný v registri: 16. apríla 2004

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 27.5.2020 do 14.6.2020. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každý s výnimkou zamestnancov Hotela Zátoka.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do Súťaže je potrebné mať olajkovanú facebookovú stránku Hotel Zátoka – Domaša, olajkovať príspevok Súťaže a vložiť pod daný príspevok ľubovoľný komentár.

5. Výhra

Víťaz získa večeru v reštaurácii Hotela Zátoka v ľubovoľnom termíne v mesiacoch júl, august pre dve osoby zdarma. Večera pozostáva z hlavného jedla (hovädzí steak), prílohy (podľa výberu) a fľaše alebo džbánu prosecca. V prípade, že je výhercom osoba mladšia ako 18 rokov, získa víťaz namiesto prosecca nealkoholický nápoj z ponuky podľa vlastného výberu.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie do Súťaže (14. jún 2020) bude na facebookovej stránke Hotela Zátoka do troch dní zverejnené oznámenie o víťazovi Súťaže. Výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou automatického programu Fanpage Karma alebo obdobným softwérom. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom cez Messenger. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem si výhru prevziať, stráca na výhru nárok a Organizátor žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry bude prebiehať v reštaurácii Hotela Zátoka na Domaši. Výherca a Organizátor sa dohodnú na čase, kedy odovzdanie výhry (večera zdarma pre dve osoby) prebehne.

8. Ochrana osobných údajov

Prihlásením do Súťaže súťažiaci súhlasí so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na tejto stránke. Ich znenie nájdete tu: https://zatokadomasa.sk/ochrana-sukromia

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

S Prešove, dňa 26.5.2020

Zarezervujte si u nás výhodný pobyt s 10% zľavou.